• Translate :
    • Thai TH
    • USA EN
    • USA JP
    • USA CN
logo

ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +668 5086 2305

ผลิตเครื่องชั่งรถบรรทุก.com/

บริษัท เจริญทรัพย์เครื่องชั่ง จำกัด (CRS)

ออกแบบ จำหน่ายและติดตั้ง เครื่องชั่งรถบรรทุก เครื่องชั่งตั้งพื้น และอุปกรณ์เครื่องชั่ง

จัดตั้งขึ้นด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญด้านเครื่องชั่ง เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านงานเครื่องชั่งสำหรับลูกค้าทุกระดับชั้น ด้วยความพึงพอใจอันสูงสุดของลูกค้า ทั้งงานออกแบบ ผลิตติดตั้งและจำหน่ายเครื่องชั่งรถบรรทุก เครื่องชั่งน้ำหนักทุกพิกัดทุกชนิด และอุปกรณ์เครื่องชั่งน้ำหนักเครื่องชั่งรถบรรทุก ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ พร้อมอะไหล่เครื่องชั่งรถบรรทุก ใกล้ไกลพร้อมให้บริการ รับปรึกษาปัญหาติดตั้งเครื่องชั่งรถบรรทุก เครื่องชั่งทุกชนิดด้วยคุณภาพและมาตรฐานที่ท่านไว้วางใจได้

ทางบริษัทฯ รับรองว่าท่านจะ ได้รับสินค้าและบริการถูกใจ คุ้มค่า คุ้มราคา ใช้งานทนทานเหมาะกับธุรกิจของท่าน พร้อมทีมช่างผู้ชำนาญงานด้านเครื่องชั่งรถบรรทุกที่จะคอยให้บริการและ ให้คำปรึกษาด้านเครื่องชั่งรถบรรทุก และบริษัทฯ ยังได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการทำงานเครื่องชั่งรถบรรทุก เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของประสิทธิภาพเครื่องชั่งรถบรรทุกการจัดจำหน่ายเครื่องชั่งรถบรรทุกและให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ด้านผลิตภัณฑ์เครื่องชั่งรถบรรทุกและธุรกิจเครื่องชั่งน้ำหนักทุกประเภทตลอดจนงานออกแบบและผลิตเครื่องชั่งน้ำหนักเครื่องชั่งรถบรรทุก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว และทั่วถึง

จำกัดด้วยงบ จบที่เดียว

<?=base_url()?>


วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและการบริการ โดยยึดถือความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เน้นความสะดวกในการซ่อมบำรุงและบริการหลังการขายที่ฉับไว ด้วยทีมงานคุณภาพ ร่วมกันรับผิดชอบ รวมถึงการพัฒนาสินค้าที่จำหน่าย

พันธกิจ

1. ประกอบสินค้าให้ถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อลดปัญหาการซ่อมบำรุง และยืดอายุการใช้งาน

2. พัฒนาคุณภาพของบุคลากรโดยการ ให้การอบรม เพิ่มความรู้ และวิสัยทัศน์

การประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต ออกแบบ จัดจำหน่าย รวมทั้งติดตั้ง และให้บริการในด้าน เครื่องชั่งรถบรรทุก เครื่องชั่งในโรงงานอุตสาหกรรมฯลฯ โดยรูปแบบของการผลิตนั้น จะเป็นแบบลักษณะของงานสั่งทำ (Made to Order) ซึ่งผลิตตามความต้องการของลูกค้าและให้เหมาะสมกับการใช้งานใน กลุ่มสินค้าตามแต่ละประเภทนั้นๆ โดยบริษัทฯ มีเครื่องจักรที่ทันสมัย สำหรับใช้ในการผลิต

บริการของเรา

- จำหน่าย ผลิตและติดตั้งเครื่องชั่งรถบรรทุก เครื่องชั่งในโรงงานอุตสาหกรรมทุกพิกัดทุกชนิดพร้อมบริการหลังการขายและบริการนอกสถานที่

- บริการให้คำปรึกษาด้านงานเครื่องชั่งรถบรรทุกฟรี  24 ชม.

- บริการสอบเทียบเครื่องชั่งพร้อมใบ Certificate ISO /IEC:17025

- บริการต่ออายุงานตรวจรับรองเครื่องชั่งรถบรรทุกโดย ชั่ง ตวง วัด (กระทรวงพาณิชย์) 2 ปี/ครั้ง

- บริการซ่อมเครื่องชั่งและปรับเซ็ทน้ำหนักเครื่องชั่งโดยตุ้มน้ำหนักมาตรฐานISO/IEC : 17025

- บริการด้านงานโปรแกรมเครื่องชั่ง

บริการออกแบบเครื่องชั่งรถบรรทุกตามความต้องการของลูกค้า และ ตรวจเช็ค-ซ่อมเครื่องชั่ง โดยทีมช่างผู้ชำนาญด้านเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก